wtorek, 1 listopada 2016

ZASADY LEKTORA I MINISTRANTA PARAFII ŚW. AP. JANA I PAWŁA


"Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa  cała jego moc"  (Konstytucja o Liturgii 10 kl. 10)

1. Przez służbę liturgiczną wielbimy Boga i pracujemy nad własnym uświęceniem, Bóg, bowiem "wybrał nas przed założeniem świata  abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem"(Ef 1,4)

2. Jednakowa postawa przy ołtarzu, którą zachowują wszyscy uczestnicy liturgii jest znakiem wspólnoty i jedności zgromadzenia, wyraża, bowiem a zarazem wywiera wpływ na myśli i uczucia uczestników.

3. Życie duchowe nie ogranicza się do samej liturgii, ale obejmuje również osobistą modlitwę i systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.

4. Celebrans na mocy święceń jest głównym liturgiem i przewodniczącym czynności liturgicznych.

5. Lektor i ministrant powinien uczestniczyć w liturgii oprócz uroczystości, niedziel i świąt co najmniej raz w tygodniu w dzień powszedni.

6. Lektor i ministrant są  zobowiązani przychodzić przed każdą liturgią 10-15 minut wcześniej.

7. Konstytucja o liturgii poleca "by w swoim czasie zachować święte milczenie"(kl.30), dlatego każdy lektor i ministrant zobowiązany jest zachować je  2 minuty przed rozpoczęciem liturgii.

8. Lektor ma kochać Pismo Święte, poznawać je i chętnie czytać.

9. Każdy lektor i ministrant zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych. W razie nieusprawiedliwionych nieobecności nie będzie brany pod uwagę przy wyznaczaniu funkcji liturgicznych.

10. Zawieszenia i odwieszenia w czynnościach lektora, ministranta może dokonać jedynie ksiądz opiekun, również na wniosek innych księży, lektorów, ministrantów czy nauczycieli (szkoła).

środa, 22 czerwca 2016

Zakończenie roku formacyjnego

W piątek 17. czerwca uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez naszego opiekuna, księdza Pawła Cieślika, zakończyliśmy rok formacyjny. Po Mszy Świętej udaliśmy się na plebanię, gdzie zajadając ciasto, podsumowaliśmy miniony rok.


sobota, 4 czerwca 2016

Rocznica święceń kapłańskich księdza Pawła

Wczoraj, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jubileuszową 10 rocznicę święceń kapłańskich obchodził nasz opiekun, ksiądz Paweł Cieślik.

Księdzu Pawłowi dziękujemy za dotychczasową posługę, życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i prowadzenia Ducha Świętego w dalszym głoszeniu Słowa Bożego w naszej parafii.

wtorek, 24 maja 2016

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Już w najbliższy czwartek będziemy w szczególny sposób czcić najświętsze Ciało i Krew Chrystusa. Warto z tej okazji przytoczyć kilka informacji na ten temat."Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie." /1 Kor 11,23-26/

sobota, 14 maja 2016

ŚWIĘCENIA DIAKONATU BŁAŻEJA

14 maja 2016 roku, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego i Święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, nasz kolega Błażej Węgrzyn przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa Archidiecezji Warszawskiej, księdza Kazimierza Kardynała Nycza. Poniżej zdjęcia z tej uroczystości i Mszy Świętej odprawionej w naszej parafii następnego dnia z udziałem diakona.

Błażejowi życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Niech Cię Duch Święty prowadzi!